V1

V1 alebo inak Východočeská televízia V1 je regionálna česká TV, ktorá pôsobí v Pardubickom a Královohradeckom kraji. Jej vysielanie bolo zahájené dňa 15.8.2012. Táto televízia sa rovnako ako iné regionálne televízie zameriava na pubilicistiku, spravodajstvo a zábavu v danej oblasti. Ponúka rôzne typy relácií, medzi ktorými sa nájdu aj hudobné, ako napríklad Rockparáda, ktorá sa zameriava na rockové klipy. Všetky tieto relácie je možné sledovať spätne v TV archíve. Televízia V1 vysiela online na internete zadarmo a je ju možné sledovať bez obmedzení.