TV Raj

TV Raj vysielajúca online zdarma na internete je slovenská Žilinská regionálna televízia. V jej TV programe môžme nájsť hlavne publicistiku a spravodajstvo, ale nájdu sa tu aj rôzne dokumentárne a zábavné programy. TV Raj je pomerne mladá televízia, keďže jej vysielanie začalo dňa 16.3.2O17. Disponuje takisto TV archívom, v ktorom je možné spätne sledovať rôzne vysielané relácie a programy.