Slušnej kanál

Slušnej kanál, v minulosti známy ako Fajnrock TV, je hudobná televízna stanica v Česku, ktorá sa zameriava na rockovú a metalovú hudbu. Je zacielená na vekovú hranicu 15 až 65 rokov a vysiela české a zahraničné klipy, ako aj retro tak aj súčasné. Jej výhodou pre mladé amatérske kapely je to, že im dáva svoj priestor. Táto televízia vysiela online na internete zdarma prakticky po celý deň.