Regionálne TV

Na stránke www.respublica.sk je možné nájsť rôzne slovenské regionálne televízie zo všetkých krajov a dokonca aj vysielanie NR SR. Pre spustenie týchto televízií je potrebný prehrávač Flash. Tieto online TV sú zadarmo, teda nie je potrebné platiť žiadne poplatky.