Nasa TV Media Channel

Nasa TV Media Channel je druhým kanálom spoločnosti NASA, ktorý vysiela rôzne informácie pre médiá a tlač.