NASA CSBF Operations

Tento kanál spoločnosti NASA vysiela vedecké operácie CSBF balónov.