Life TV

Life TV je kresťanská televízia, ktorá vysiela programy zamerané na hodnoty, aby ľudia kvalitnejšie prežívali svoj život. Táto televízia nie je ovplyvnená jednou cirkvou, ale vysiela programy z cirkiev z celého sveta. Obsah je však zameraný na povzdbudenie, pomoc a podporu sledujúcich. Televízia Life vysiela online na internete naživo úplne zadarmo a jej TV program je možné nájsť na stránkach televízie. V TV archíve televízie sa nachádzajú rôzne relácie a videá, ktoré je možné sledovať spätne.