Europe by Satellite

EbS alebo inak Europe by Satellite je televízny informačný servis Európskej únie, ktorý pozostáva z 2 televíznych kanálov a to EbS a EbS+. Je spravovaný Európskou komisiou, ale zábery z vysielania pochádzajú zo všetkých dôležitých európskych inštitúcií. Táto televízia bola spustená v roku 1995 a na našom webe je ju možné sledovať online zdarma po celý deň.